Tekstschrijver

Als tekstschrijver denk ik als bestuurder, manager of ondernemer. Schrijven is beïnvloeden. De boodschap moet raken, de organisatie er beter van worden.
tekstschrijver ghostwriter copywriter

Als tekstschrijver

Tekstschrijven is beïnvloeden. En meestal krijgen u en ik maar één kans om dat goed te doen. Als tekstschrijver denk ik als bestuurder, manager of ondernemer. Ik wil iets overbrengen, met mensen communiceren, maar dan wel op zo’n manier dat ik met weinig ver kom. Ik wik en weeg, voeg toe en schrap. De boodschap moet raken, de organisatie er beter van worden.

Columns en opiniestukken

Als ghostwriter schrijf ik columns en opiniestukken, waaronder betogen en ingezonden brieven, waarin ik andermans mening overbreng. Door mijn werk als politiek en economisch commentator weet ik hoe gestructureerd opiniestukken en columns te schrijven en ben ik op de hoogte van het nieuws in de wereld. Ook kunt u bij mij terecht voor het redigeren en scherper maken van zelfgeschreven opiniestukken en columns.

Beleidsnota’s en strategie

Ik schrijf en redigeer (delen van) beleidsnota’s voor landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. Ook verzorg ik teksten voor programma’s van politieke partijen en non-gouvernementele organisaties. Daarnaast (her)schrijf ik teksten over visie, missie en strategie voor dienstverleners in de publieke sector en bedrijven in de commerciële sector. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (delen van) jaarverslagen, mission statements en webteksten.

Brieven en e-mails

Als tekstschrijver schrijf en redigeer ik brieven en e-mails die op een zorgvuldige manier moeten worden samengesteld vanwege bijvoorbeeld de politieke lading of de gevoeligheid van het onderwerp. Hierbij valt te denken aan brieven en e-mails die gaan over strategie, over de organisatiestructuur en personele bezetting, maar ook aan sollicitatiebrieven of mails die mensen moeten overtuigen iets voor u te doen.

Webteksten en persberichten

Als copywriter schrijf ik wervende teksten voor websites, sociale media, advertenties en persberichten. Ook bedenk ik slogans voor bedrijven en politieke organisaties én titels en motto’s voor jaarverslagen, rapportages en beleidsnota’s. Bij het schrijven van dit soort commerciële teksten houd ik rekening met de vindbaarheid in zoekmachines, ook wel search engine optimization (SEO) geheten.

Nieuwsbrieven en blogs

Voor periodieke nieuwsbrieven en blogs schrijf en redigeer ik teksten die gaan over de richting waarin een organisatie zich beweegt. Ik maak daarbij managementtaal en abstracte voorstellingen toegankelijk voor een breed publiek. Als ghostwriter schrijf ik ook columns voor bijvoorbeeld een directeur, politiek leider of bestuurslid van een non-profit organisatie.

Tarieven

Mijn uurtarief als tekstschrijver begint bij €37,50 per uur excl. BTW (€45 incl. BTW). Het uiteindelijke tarief wordt mede bepaald door de complexiteit van de organisatie waarvoor ik schrijf, door de gevoeligheid van het onderwerp en het daarmee samenhangende afbreukrisico en/of door de expertise en grootte van het lezerspubliek. Mijn schrijfsels komen trouwens op de meest diverse plekken terug: op websites van dienstverleners, in mails naar leden of klanten en zelfs in columns geschreven door ministers.