Commentator

Als commentator schrijf ik nieuws­ana­ly­ses, com­men­taar, columns en es­says over actu­ele ont­wik­kelingen op het gebied van poli­tiek, eco­no­mie en samenleving.
commentator columnist essayist politiek economie samenleving

Als commentator

Als commentator, columnist en essayist zorg ik voor verdieping bij het nieuws. Ik schrijf nieuwsanalyses, commentaar, opiniestukken, columns en essays over actuele ontwikkelingen op het gebied van politiek, economie en samenleving. In mijn artikelen duid ik voorbij de waan van de dag de grote lijnen achter wat er in de wereld, Nederland en Limburg gebeurt.

Commentaar

In mijn politiek en economisch commentaar weet ik als journalist onderscheid te maken tussen feiten en meningen. Op basis van ‘objectieve’ analyses poog ik met zachte hand en met ruimte voor andermans mening het publieke debat te sturen. In mijn opiniestukken ben ik uitgesprokener, soms persoonlijker, doch ook daar onderbouwen analyses altijd mijn mening. Ter illustratie:

Columns

Mijn columns houden het midden tussen een commentaar en opiniestuk. Ze stellen altijd een intellectuele politieke of economische analyse voorop, maar zijn niet onpersoonlijk per se. Ik beschouw mezelf als deels pragmatist en deels conservatief, een realist die het belang van normen en waarden inziet, maar die ook oog houdt voor wat de samenleving als geheel past.

Essays

Van wat meer afstand gekeken schrijf ik essays over de inrichting van samenlevingen op basis van een mensbeeld met bijbehorende moraal, normen en waarden en daaruit voortkomende politieke ideologieën. In het bijzonder ben ik daarbij geïnteresseerd in ons quasi-religieuze streven naar vooruitgang. Soms gaan mijn essays specifiek in op een economisch onderwerp of thema.

Thema’s en onderwerpen

Europa & wereld

Ik houd me bezig met de geopolitieke verhoudingen in de wereld en schrijf over de opkomst van China, onrust in het Midden-Oosten en de strijd tussen de Verenigde Staten en Rusland. Ook schrijf ik over Europa en de Europese Unie en dan met name over eurocrises, culturele verschillen en het groeiende populisme.

Nederlandse maatschappij

Over Nederland schrijf ik meestal naar aanleiding van actuele thema’s zoals verkiezingen, rampen met politieke en economische gevolgen of over ophef die ontstaan is over de eigen normen en waarden. Daarbij bekijk ik Nederlanders en de Nederlandse cultuur nogal eens als door de ogen van een buitenlander.

Limburg

Verder schrijf ik artikelen over de provincie Limburg, waar men zich meestal wel Nederlander voelt, maar soms ook weer niet. Zowat gelegen in Duitsland of België blijft de grens in de hoofden van de Limburgers vaak toch nog een grote scheidslijn. Ook die met de rest van ‘Holland’ overigens.

Maastricht Aachen Airport

Mijn bijzondere aandacht heeft Maastricht Aachen Airport, dat met een nieuwe smak belastinggeld nu toch echt van de grond moet komen.

Freelance journalist

Ik ben als freelance journalist in te huren voor het schrijven van nieuwsanalyses, (redactioneel) commentaar en het doen van data-gedreven onderzoek. Als columnist of essayist zorg ik voor duiding bij het nieuws, geef ik richting aan het debat en schilder ik maatschappelijke vergezichten.

Voor mijn werk hanteer ik een tarief per woord, dat afhankelijk is van de lengte van de tekst, het soort artikel en het medium waarin het zal verschijnen. U kunt dan ook het beste contact met me opnemen voor meer informatie of een prijsopgave. Mijn werk wordt overigens regelmatig gepubliceerd.

Alle artikelen »