Commentator

Als commentator schrijf ik nieuws­ana­ly­ses, columns en es­says over actu­ele ont­wik­kelingen op het gebied van poli­tiek, eco­no­mie en samenleving.

Nieuws richting geven

Als commentator zorg ik voor verdieping bij het nieuws. Ik schrijf duidende nieuwsanalyses, opiniërend commentaar, columns en essays die gaan over economische vraagstukken, raakvlak hebben met politiek/openbaar bestuur en die zich bezighouden met wat moreel goed en fout zou zijn.

Meest recent

De wereld, Nederland…

Meer concreet verdiep ik me in de geopolitieke verhoudingen in de wereld en schrijf over de opkomst van China, onrust in het Midden-Oosten en de strijd tussen de Verenigde Staten en Rusland. Ook schrijf ik over Europa en de Europese Unie en dan met name over eurocrises, culturele verschillen en het groeiende populisme.

Over Nederland schrijf ik meestal naar aanleiding van actuele thema’s zoals verkiezingen, rampen met politieke en economische gevolgen of over ophef die ontstaan is over de eigen normen en waarden. Daarbij bekijk ik Nederlanders en de Nederlandse cultuur nogal eens als door de ogen van een buitenlander.

Al wat ouder

… en Limburg

Verder schrijf ik artikelen over de provincie Limburg, waar men zich meestal wel Nederlander voelt, maar soms ook weer niet. Zowat gelegen in Duitsland of België blijft de grens in de hoofden van de Limburgers vaak toch nog een grote scheidslijn. Ook die met de rest van ‘Holland’ overigens.

Mijn bijzondere aandacht heeft Maastricht Aachen Airport, dat met een nieuwe smak belastinggeld nu toch echt van de grond zou moeten komen. Ik schreef over dat onderwerp een viertal rapporten en zo’n tien opiniestukken en het heeft vanwege de omvang van het dossier een aparte plek op deze website gekregen.

Om niet te vergeten

Tarieven

Mijn uurtarief als commentator is €40, wat afhankelijk van het soort tekst neerkomt op een woordprijs van tussen de €0,40 en €0,50. De voorwaarde voor het schrijven van een journalistieke tekst is dat ik als schrijver geheel naar eigen inzicht invulling kan geven aan de tekst. Voor wie graag een opiniërende tekst met eigen gedachtegoed in opdracht wil laten schrijven, die verwijs ik naar mijn werk als tekstschrijver.

Mijn werk is inmiddels 51 keer gepubliceerd geworden.