Vliegveld-rijk-rekenarij

2 december 2019 | Opinie – Als Maastricht Aachen Airport aan Limburg toevoegt wat het vliegveld zelf heeft laten uitrekenen, waarom heeft het dan nog subsidie nodig?

Blind vliegen op een langere baan

9 november 2017 | Opinie – De baanverlenging op Maastricht Aachen Airport moet vooral de consequenties van een gebrek aan inzicht bij de provincie Limburg uitstellen.

Meer gemeentelijk dualisme

17 juli 2016 | Opinie – De zaak rond de politicus Van Rey toont dat koningschappen binnen gemeentes moeten worden ingeperkt met meer dualisme en maximale termijnen.

Tandeloze controleurs

24 juni 2016 | Opinie – Maastricht Aachen Airport is verworden tot de onemanshow van Gedeputeerde Beurskens, terwijl Provinciale Staten machteloos toekijken.

Gokken met een vliegveld

16 juni 2016 | Opinie – De provincie Limburg wil Maastricht Aachen Airport ook na 2024 subsidiëren. Het plan voor MAA kent echter onveranderd zijn losse eindjes.

De papieren krant is passé

14 maart 2016 | Opinie – De Limburgse kranten staan voor de uitdaging om straks voor minder lezers toch relevante verdieping te bieden. En dat ook nog op een andere manier.

Vergroot invloed provincie op Eerste Kamer

12 maart 2015 | Opinie – Gecombineerd senator- en Staten­lidmaatschap zorgt voor zichtbaar­heid in de provincie, bestuurlijke kwaliteit en een onafhankelijkere senaat.

Heerlen moet anders denken

27 augustus 2014 | Opinie – De nodige stadsverkleining wordt met het Maankwartier juist een vergroting, terwijl de aanpak van de Heerlense economie te kleinschalig is.

Verder zonder kerk

11 juli 2014 | Opinie – De kerken lopen leeg en van nieuwe aanwas is geen sprake. Wat willen we met die karakteristieke gebouwen en torens die straks achterblijven?

Vliegveld met pretenties

7 mei 2014 | Opinie – Misschien valt het voortbestaan van Maastricht Aachen Airport niet te beredeneren en moeten we slechts geloven dat het nu écht goed komt.

Stem desnoods blanco

19 maart 2014 | Opinie – De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen lijkt op een historisch dieptepunt uit te komen. Stemmen loont echter altijd. Blanco desnoods.

Orde op zaken bij regionale luchthavens

23 november 2013 | Opinie – Het Rijk heeft het subsidiëren van regionale luchthavens aan provincies overgedaan, die met minder kennis een vliegveld niet beter runnen.

Euregio Airport kan wel

12 november 2013 | Opinie – Nog een luchthaven als Maastricht Aachen Airport binnen één provincie zou absurd zijn, terwijl Liège Airport precies zo'n extra vliegveld is.

Calimero op zijn Limburgs

23 oktober 2013 | Opinie – Limburgers voelen zich verheven door overcompensatie of in een slachtofferrol tekort gedaan. Zo kunnen ze zich wel altijd bijzonder voelen.

Nog lang niet uitgewerkt

6 augustus 2013 | Opinie – Oudere werknemers met alleen een middelbare schoolopleiding lopen het risico permanent aan de kant komen te staan als we ermee omgaan zoals we dat nu doen.

Liever dier dan mens

23 juli 2013 | Opinie – Na de ontkerkelijking lijkt de mens door de verdergaande ontbloting van het lichaam meer toe te zijn gaan geven aan zijn dierlijke driften.

Schonere wielersport kan

5 juli 2013 | Opinie – Dopinggebruik kan niet los worden gezien van de omgeving waarin het plaatsvindt, waar ook het publiek door zijn verwachtingen een rol speelt.