Over mij

Ik schrijf al meer dan tien jaar als com­men­ta­tor en tekst­schrij­ver over en voor poli­tiek, over­heid en maat­schap­pij. Ik vertel u graag waarom ik schrij­ver ben ge­wor­den en hoe ik werk.
Ik ben iemand die graag nadenkt, verbanden legt en gestructureerde teksten schrijft die overtuigen. Meer concreet houd ik me bezig met hoe we ons inkomen verdienen en verdelen, we publieke middelen zinvol aanwenden en hoe we als mensen ons leven in deze tijd vormgeven. Als commentator schrijf ik over economie, politiek en de samenleving in brede zin. Als tekstschrijver gebruik ik die kennis om mensen en organisaties te helpen om iets in de politiek/bij de overheid voor elkaar te krijgen.

Daar waar een commentator over een eigen idee of mening onder zijn eigen naam schrijft, daar spreek ik als tekstschrijver namens de opdrachtgever zo effectief mogelijk met diegene(n) die bewogen moet(en) worden iets te doen. Die teksten kunnen zowel wat abstracter zijn en bijvoorbeeld gaan over de toekomst van het land als praktisch zijn in de vorm van teksten voor websites die burgers informeren. En alles daartussenin natuurlijk.

Ervaring

Mijn teksten hebben dus altijd iets maatschappelijks. De interesse voor het sociale was er al op het Gymnasium, waar ik me met economie, (sociale) geografie en talen bezighield en heeft zich eigenlijk verder uitgekristalliseerd aan de Universiteit Maastricht, waar ik me toelegde op macro-economie en financiële markten. Na een korte omweg bij een mkb-bedrijf en een multinational, waar ik overigens veel te lang aan e-mails schaafde, ben ik daarna voor mezelf begonnen als zelfstandig journalist en tekstschrijver. Inmiddels is dat al meer dan tien jaar geleden.

Mijn klanten zijn (waren) op zoek naar het specifieke type tekstschrijver dat ik ben en komen dan ook uit alle delen van het land en Nederlandstalig België. Voor mij is het inmiddels normaal geworden om online te werken en te communiceren per mail, telefoon of via Skype. Ook is het voor mij gewoon om initiatief te nemen en om vragen te stellen. Alleen zo kan ik de materie helemaal doorgronden en bepalen of en hoe ik me verdienstelijk kan maken.

commentator-pagina. Daar staan artikelen van mijn hand en mogelijke thema’s/onderwerpen. Die en het uiteindelijke doel van de tekst(en) kunnen we graag vooraf bespreken. Inhoudelijk is het daarna dan aan mij.
  • Als tekstschrijver hoef ik het niet met uw standpunten eens te zijn om ze voor het voetlicht te kunnen brengen. Voor alles valt immers wat te zeggen. Het is mijn taak om teksten effectiever te maken, om uw kans op succes te vergroten. Of ik goed kan schrijven? Het is me in ieder geval gelukt om uw aandacht tot hier vast te houden.
  • Ik hoor graag waarmee ik u kan helpen.