Tekstschrijver

Ik ben een tekstschrijver met gevoel voor wat er in de samenleving speelt, die meedenkt over doelen en strategieën en weet hoe een doelgroep aan te spreken.
tekstschrijver ghostwriter copywriter

Als tekstschrijver

Soms zijn ze om te informeren, andere keren om te beïnvloeden. Mijn teksten gaan over wat zich in de maatschappij afspeelt en hoe de samenleving daarmee omgaat of om zou moeten gaan. Ik schrijf dan ook vooral voor politiek, overheid, non-profit organisaties en publieke dienstverleners én voor bedrijven en burgers die met één van die actoren in aanraking komen.

Het schrijven is daarbij maar een deel van het werk. Ik onderscheid hoofd- en nevendoelen, overweeg strategieën en maak gebruik van maatschappelijke inzichten om tot een logisch onderbouwd verhaal te komen. Met de juiste toon komt dan vanzelf de overtuigingskracht die een tekst zijn invloed laat hebben.

Diensten

U kunt bij mij terecht voor het schrijven of redigeren van:

 • Brieven, e-mails en persberichten
  Ik schrijf brieven, mails en persberichten die anderen moeten overtuigen vooral iets voor u te doen. Uitgangspunt daarbij is het doorgronden van het doel, publiek en de toon.
 • Columns, blogs en nieuwsbrieven
  Als ghostwriter kruip ik in de rol van politicus, bestuurder, ambtenaar of adviseur en schrijf teksten over het sociale Umfeld en de richting waarin een organisatie zich beweegt. Ik maak daarbij managementtaal en abstracties begrijpelijk voor een breed publiek.
 • Opiniestukken en ingezonden brieven
  Als politiek en economisch commentator weet ik een betoog te structureren en hoe een opiniestuk bij een doelgroep voor het voetlicht te brengen.
 • Teksten over beleid, ideologie en strategie
  Ik redigeer met een oog op de inhoud beleidsstukken van overheidsorganisaties en programma’s en standpunten van politieke partijen en non-gouvernementele organisaties (NGO’s). Ook schrijf ik over visie, missie en strategie voor publieke dienstverleners.
 • Teksten voor websites, sociale media en advertenties
  Als copywriter schrijf ik wervende teksten die qua inhoud en toon passen bij wat mensen van (semi)overheidsorganisaties verwachten.
 • Titels, motto’s en slogans
  Ik verzin titels en motto’s voor (o.a.) beleidsstukken, programma’s, rapportages en jaarverslagen. Ook bedenk ik slogans voor (publieke) organisaties.

Verder redigeer ik incidenteel sollicitatiebrieven, cv’s, proefschriften en scripties.

Tarief

Mijn uurtarief als tekstschrijver is €50 excl. BTW. Meestal spreek ik voor een opdracht van tevoren een totaalprijs af, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Ik raad dan ook aan om contact met me op te nemen voor een vrijblijvende offerte of meer informatie.

Discreet

Een goede tekst kan niet zonder vertrouwen. In mijn werk weet ik nogal eens dingen voordat ze überhaupt openbaar zijn. Bovendien kom ik niet ver genoeg als mij te weinig wordt toevertrouwd. U kunt er vanuit gaan dat de informatie die u mij aanreikt vertrouwelijk wordt behandeld en veilig wordt bewaard.

Klanten

Uit oogpunt van die discretie wil ik u slechts in algemeenheden vertellen dat ik werk voor en me (o.a.) richt op: politieke partijen, de Rijksoverheid, ministeries en ministers, de meest uiteenlopende non-gouvernementele organisaties (NGO’s), denktanks, provincies, gemeenten, ambassades en consulaten, organisaties in het onderwijs, de zorg en in de culturele sector, (management)consultants en adviesbureaus die zich op de publieke sector richten én burgers en bedrijven in de private sector.