Waarom heb ik een tekstschrijver nodig?

Een tekst­schrijver weet hoe anderen te overtuigen. Goed schrijven is een kwestie van ervaring, gestruc­tureerd kunnen denken en souplesse met woorden.
tekstschrijver ghostwriter copywriter

Schrijven moet je leren

Bijna iedereen kan een tekst schrijven, maar toch ook weer niet. Tekstschrijven is een vaardigheid, die uit twee aparte disciplines bestaat. Voor het schrijven an sich is aangeleerde taalbeheersing belangrijk, net als ervaring met bepaalde genres/stijlen. Schrijf je veel, word je er vanzelf goed in. Maar zonder kennis van het onderwerp en gevoel voor wat er leeft bij de zender en ontvanger wordt het moeilijk om een tekst te laten aankomen.

Gelegenheidsschrijvers maskeren hun gebrek aan kennis/ervaring door moeilijk te doen. Lange, complexe zinnen, veel jargon/archaïsche woorden en een tekst die maar niet mag eindigen. U zou nog de indruk kunnen krijgen dat de mate van onleesbaarheid juist een graadmeter is voor de kwaliteit van de tekst, dat terwijl u de inhoud waarschijnlijk maar ten dele is bijgebleven. Volgende kom ik zoal in teksten tegen:

 • geen geraamte
  We krijgen maar één kans om zo simpel mogelijk te vertellen wat we van de ontvanger willen. Bouw het verhaal dan ook duidelijk gestructureerd op met argumenten die navolgbaar zijn. Laat het niet zwalken. Pas de tekst er ook visueel op aan. Vaak zit een lezer al niet op ons verhaal te wachten, dus met een puzzel gaan we ‘m zeker niet opzadelen,
 • zin in een zin in een zin
  Samengestelde zinnen met bijzinnen, het liefst nog zonder komma’s. Een omslachtige zin die gemakkelijk drie, vier regels beslaat en uit zes delen bestaat en waarbij je als lezer na de zoveelste bijzin allang niet meer weet wat je leest. Sterker nog, als lezer voel je je overrompeld en dom. Niet handig wanneer we iemand proberen te overtuigen iets voor ons te doen,
 • schieten en missen
  Bestudeer eens de slogans op vrachtwagens. Het merendeel bestaat uit platitudes, lege zinnen die op alles en niets van toepassing zijn. Teksten puilen soms uit van niet-precieze buzzwoorden (‘duurzaam’), clichés (‘ambachtelijk bereid’) en in het ergste geval luidt ergens een klok zonder dat we weten waar Abraham de melk haalt (= 2x fout). Hebben we één kans om iemand te overtuigen, dan doen we dat gewoon concreet,
 • te weinig geven
  Er zijn vandaag de dag zoveel teksten en audiovisuele prikkels die om onze aandacht vragen. Als we een tekst schrijven, dan moet die niet alleen de aandacht trekken, maar die ook nog eens vasthouden. Dus blijven we de lezer iets geven, in ieder deel van de tekst en het liefst zo vroeg mogelijk. We houden niets achter tot aan het eind. Een grote finale mag, maar niet zonder pre-finales in de rest van de tekst,
 • vergeten in te kleuren
  Vaak schrijven we formeel, omdat dat nu eenmaal zo hoort. Soms zijn buzzwoorden, jargon en clichés dan ook noodzaak, omdat ze inmiddels tot de woordenschat van formeel Nederland horen. Maar formeel schrijven ontslaat ons niet van de taak om er ook iets moois van te maken, om iets te schrijven dat voor beleving zorgt,
 • teveel ruis
  Alle ruis moet eruit. Hoe je ruis herkent? Iedere zin die geen (nieuwe) informatie bevat of met andere woorden herhaalt wat we net lazen, is ruis. (Een nadere specificatie/invulling van iets is daarmee geen ruis.) Het grootste verschil tussen een gelegenheidsschrijver en een tekstschrijver is de ruis. Een tekstschrijver ruimt zijn ruis op, die komt in iedere zin ter zake,
 • lang, langer, afgehaakt
  Hier kan ik kort over zijn: een tekst kan altijd korter. Als het moet, kunnen we een tekst reduceren tot de titel/kop/het onderwerp en ook die kan vast nog korter,
 • te Hollands
  Soms redigeer ik teksten die vertaald gaan worden of lees ik teksten die ongeredigeerd vertaald zijn geworden. In die teksten komt bij de hiervoor beschreven ‘uitdagingen’ vaak nog eens onze Hollandsheid: doordat we een zo weinig-hiërarchisch, improviserend en ik-zeg-wat-ik-denk-volk zijn, lopen we het risico om in het buitenland onprofessioneel, onkundig of bot/intimiderend over te komen. Vertalers letten daar (meestal) op. Verwacht echter niet dat ze eerst ongeredigeerd werk fatsoeneren en nuances verwoorden die überhaupt nooit in de tekst stonden.

Ik heb me gespecialiseerd in doelgericht schrijven en dan specifiek voor organisaties en personen die in de politiek, de publieke sector/bij de overheid of in het maatschappelijk veld eromheen actief zijn. U kunt bij mij terecht voor teksten die met inhoud moeten overtuigen, die met gevoeligheden omgaan en een bepaalde verfijndheid vragen. Zolang mijn teksten maar op iemand een impact (moeten) hebben, is het voor mij een uitdaging om ze te schrijven.

Meer over mijn werk als tekstschrijver »