Tekstschrijver voor overheid, politiek & maatschappij

Ik schrijf teksten voor organisaties in de publieke sector, het maatschappelijk middenveld en voor burgers en bedrijven die iets van de overheid gedaan willen krijgen.

Voor overheid, politiek en alles eromheen

Als tekstschrijver breng ik kennis van wat er in de maatschappij, in de politiek en bij de overheid speelt samen met de kunde van het doelgericht schrijven. Vanuit mijn achtergrond als econoom begrijp ik wat met overheidsbeleid wordt beoogd en door veel nieuws en achtergronden te lezen heb ik een goed idee van waar het met de wereld heengaat. Beiden helpen me teksten inhoudelijk sterker te maken en om de juiste accenten te leggen.

Als commentator politiek en economie probeer ook ik anderen te overtuigen iets te doen of te denken. Het uit dat werk voortgekomen inzicht en de ruim vijftien jaar ervaring met het schrijven van diverse soorten tekst hebben voor een vanzelfsprekend schrijfproces en souplesse met taal gezorgd. Met een focus op effectief communiceren ontstaan zo dan goed onderbouwde teksten die lezers weten te bereiken.

Soorten tekst

U kunt bij mij terecht voor het schrijven en redigeren van een:

 • open brief of brandbrief,
 • petitie of position paper,
 • persbericht of statement,
 • betoog, column, ingezonden brief of andersoortig opiniestuk,
 • whitepaper of beleidsstuk,
 • rapport of jaarverslag,
 • programma of missie, visie en strategie,
 • nieuwsbrief of blog,
 • websitetekst, folder, brochure, advertentie of tekst voor sociale media,
 • slogan, motto, titel of naam,
 • brief of email.

Staat uw soort tekst er niet bij of twijfelt u, neem dan contact met me op.

Schrijven voor lezers

Als schrijver vindt u uw verhaal de moeite van het lezen waard. Lezers hebben echter meer tekst dan tijd om te lezen en zijn lang niet altijd zo begaan met het onderwerp als u dat bent. Een goede tekst verleidt een lezer om toch verder te lezen en is:

 • functioneel – de tekst heeft een doel, een doelgroep en een verhaal daarvoor geschreven,
 • beknopt – belangrijk is wat de lezer zou moeten weten en niet wat de schrijver wil vertellen,
 • overzichtelijk – schrappen, schuiven, samenvoegen en (her)structureren zijn altijd zinvol,
 • gemakkelijk – wollige taal, vaktaal en platitudes ontmoedigen of laten de lezer zich dom voelen,
 • logisch – weinig of onjuist onderbouwde argumenten doen de geloofwaardigheid geen goed,
 • overtuigend – de lezer moet het idee hebben dat iets relevant, interessant en nuttig is,
 • aantrekkelijk – met woorden spelen, beeldende taal en prikkelen maken lezen plezierig.

Vertrouwen

Als tekstschrijver voor de publieke sector lees ik dingen voordat ze openbaar zijn. U kunt er van op aan dat ik documenten vertrouwelijk behandel en veilig bewaar.

Tarieven

Mijn uurtarief als freelance tekstschrijver is €40 exclusief btw (€48,40 inclusief btw). We kunnen graag een vast bedrag voor een opdracht afspreken, waarbij binnen het budget blijven dan wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid zal zijn.

Feedback

Ik heb al heel wat zinvolle petities, whitepapers, persberichten, betogen, brieven, rapporten, programma’s etc. gezien die niet waren geschreven om gelezen te worden. Teksten waarin vakspecialisten vergaten om diegenen aan te spreken die hun problemen gingen oplossen of die ideeën in beleid zouden gaan omzetten.

Wilt u weten hoe uw tekst ervoor staat? Stuur ‘m mij en ik geef u feedback. Dat kost u niets en verplicht tot niets.

Ik schrijf o.a. voor de overheid: Rijksoverheid, ministeries/ministers, provincies, gemeenten, Belastingdienst; politiek: partijen, Tweede Kamer, Kamerleden, parlement; non-gouvernementele organisaties, ngo’s, belangenorganisaties, vakbonden, milieu-, consumentenorganisaties; denktanks; ambassades, consulaten; onderwijs: universiteiten, hogescholen, middelbare scholen; vervoer, transport: luchtvaart, spoor, openbaar vervoer; zorg; culturele sector; non-profit; media: kranten, tijdschriften, opinie-websites; bedrijven actief in de publieke sector en burgers die iets van de overheid gedaan willen krijgen.