Tekstschrijver

Als tekstschrijver schrijf ik toegankelijke teksten voor po­li­tiek, over­heid, de pu­blie­ke sector en het maat­schap­pe­lijke veld er­om­heen. Ook help ik bur­gers en be­drij­ven met over­heids­in­stan­ties te com­muni­ceren.

Schrijven voor lezers

Schrijvers schrijven veelal vanuit hun eigen beleving. Ze zijn overtuigd van hun ideeën en standpunten en proberen op hun manier iets voor een organisatie of zichzelf gedaan krijgen. Lezers zijn echter lang niet altijd zo begaan of zomaar akkoord en slechts zelden gemotiveerd om zich door omslachtige teksten heen te worstelen en daarna ook nog eens iets voor de schrijver te doen.

Als tekstschrijver zorg ik ervoor dat wat u wilt vertellen op een toegankelijke manier aan de lezer wordt gepresenteerd. Voor mij begint iedere opdracht dan ook met u te vragen: wie is/zijn nu diegene(n) die u probeert te overtuigen? Wat is écht de essentie van uw tekst? Vanuit welke positie of invalshoek schrijft u en waar staat de lezer? En is de tekst gewenst of ongevraagd?

In alle soorten en stijlen

De antwoorden op die vragen geven mij een lezer om tegen te praten en zijn het startpunt voor het schrijven of redigeren van teksten als:

 • columns en blogs
  Ik kruip in de rol van bestuurder, politicus, directeur of manager en schrijf als ghostwriter teksten over maatschappelijke ontwikkelingen en de richting waarin een organisatie zich beweegt,
 • opiniestukken en ingezonden brieven
  Als commentator politiek en economie weet ik hoe een betoog te structureren en een opiniestuk bij een doelgroep voor het voetlicht te brengen,
 • nieuwsbrieven en persberichten
  Ik waak ervoor dat nieuwsbrieven en persberichten relevant, informatief en voor de doelgroep geschreven zijn, zodat ze niet als spam hun doel voorbijschieten,
 • petities, brieven en e-mails
  Ik schrijf petities, brieven en mails die anderen moeten bewegen vooral iets voor u te doen. Ik zorg voor onderbouwde en gestructureerde teksten met de bijpassende toon,
 • teksten voor websites, sociale media en advertenties
  Als copywriter schrijf ik wervende teksten die qua inhoud en toon passen bij wat mensen van politieke, maatschappelijke en (semi)­overheids­organisaties verwachten,
 • teksten over beleid, ideologie en strategie
  Ik redigeer rapporten, beleidsstukken en programma’s/standpunten van politieke partijen en ngo’s. Ook schrijf ik over visie, missie en strategie voor publieke dienstverleners,
 • titels, motto’s en slogans
  Ik bedenk titels en motto’s voor beleidsstukken, programma’s, rapportages en jaarverslagen. Ook bedenk ik slogans voor (publieke) organisaties.

Voor politiek, overheid en alles eromheen

Lezers in de po­li­tiek, bij de over­heid/in de pu­blie­ke sector en het maat­schap­pe­lijke veld er­om­heen zijn over het algemeen goed geïnformeerd en kritisch. Als tekstschrijver maak ik de teksten daarom:

 • interessant; de lezer moet het idee hebben er nuttige informatie aan over te houden,
 • logisch; oneigenlijke en weinig onderbouwde argumenten doen de geloofwaardigheid geen goed,
 • functioneel; de tekst moet effectief zijn, de lezer bewegen om iets voor ons te doen,
 • gemakkelijk te doorlopen; schrappen, schuiven en samenvoegen zijn vrijwel altijd zinvol,
 • aantrekkelijk om te lezen; met woorden spelen, beeldende taal en prikkelen helpen.

Vertrouwen

Een goede tekst kan niet zonder vertrouwen. In mijn werk als tekstschrijver weet ik dingen nogal eens voordat ze openbaar zijn. Bovendien kom ik niet ver als u mij te weinig toevertrouwt. Alle informatie die u mij aanreikt wordt vertrouwelijk behandeld en veilig bewaard.

Tarieven

Mijn uurtarief als tekstschrijver is €40 exclusief btw (€48,40 inclusief btw). Indien gewenst kunnen we van tevoren een vast bedrag voor een opdracht afspreken. Ik kan u altijd een overzicht met gewerkte uren overleggen.

Wanneer u mij vraagt om meer informatie of een offerte, dan is daarmee niet gezegd dat u mij het werk ook gunt. Sterker nog, ik wil de tekst eerst zelf bekijken en met u spreken over de doelgroep en het beoogde eindresultaat. Nee zeggen kan dus altijd nog.

Ik werk voor en richt me o.a. op: politieke partijen, de Rijksoverheid, ministeries en ministers, non-gouvernementele organisaties (ngo’s), denktanks, provincies, gemeenten, ambassades en consulaten, organisaties in het onderwijs, de luchtvaart en spoorsector, de zorg en in de culturele sector, belangenorganisaties, (management)consultants, adviesbureaus die zich op de publieke sector richten én burgers en bedrijven in de private sector.