Tekstschrijver

Ik ben een tekst­schrijver met gevoel voor wat er in de samen­leving speelt, die meedenkt over doelen en strategieën en weet hoe een doelgroep aan te spreken.
tekstschrijver ghostwriter copywriter

Als tekstschrijver

Als tekstschrijver help ik maatschappelijke en overheidsorganisaties doelgericht met elkaar en met bedrijven en burgers te communiceren. Mijn teksten gaan vaak over zaken die actueel in de samenleving spelen en hebben meer dan eens tot doel de lezer te beïnvloeden. Ook schrijf en redigeer ik teksten voor bedrijven en burgers die iets gedaan willen krijgen van organisaties in de publieke sector.

In mijn werk breng ik kennis van de maatschappelijke context, inzicht in organisaties, abstract denken en taal­vaar­dig­heid samen. Ik weet wat er in de wereld gebeurt, ben politiek-economisch onderlegd en in staat gedrag te duiden en belangen te doorgronden. Ik maak complex simpel, werk diplomatisch om gevoeligheden heen en zorg voor een logisch verhaal met aansprekende zinnen en koppen.

Diensten

U kunt bij mij terecht voor het schrijven of redigeren van onder andere:

 • Columns en blogs
  Ik kruip in de rol van bestuurder, politicus, directeur of manager en schrijf als ghostwriter teksten over het maatschappelijke umfeld en de richting waarin een organisatie zich beweegt.
 • Opiniestukken en ingezonden brieven
  Als commentator politiek en economie weet ik hoe een betoog te structureren en een opiniestuk bij een doelgroep voor het voetlicht te brengen.
 • Nieuwsbrieven en persberichten
  Ik waak ervoor dat nieuwsbrieven en persberichten relevant, informatief en voor de doelgroep geschreven zijn, zodat ze niet als spam hun doel voorbijschieten.
 • Brieven en e-mails
  Ik schrijf brieven en mails die anderen moeten bewegen vooral iets voor u te doen. Ik zorg voor goed onderbouwde en gestructureerde teksten met de bijpassende toon.
 • Teksten voor websites, sociale media en advertenties
  Als copywriter schrijf ik wervende teksten die qua inhoud en toon passen bij wat mensen van politieke en (semi)­overheids­organisaties verwachten.
 • Teksten over beleid, ideologie en strategie
  Ik redigeer beleidsstukken van overheden en programma’s en standpunten van politieke partijen en ngo’s. Ook schrijf ik over visie, missie en strategie voor publieke dienstverleners.
 • Titels, motto’s en slogans
  Ik bedenk titels en motto’s voor beleidsstukken, programma’s, rapportages en jaarverslagen. Ook bedenk ik slogans voor (publieke) organisaties.

Tarief

Mijn uurtarief als tekstschrijver is €37,50 excl. BTW. Meestal spreek ik voor een opdracht van tevoren een totaalprijs af, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Ik raad dan ook aan om contact met me op te nemen voor een vrijblijvende offerte of meer informatie.

Discreet

Een goede tekst kan niet zonder vertrouwen. In mijn werk weet ik nogal eens dingen voordat ze überhaupt openbaar zijn. Bovendien kom ik niet ver genoeg als mij te weinig wordt toevertrouwd. U kunt er vanuit gaan dat de informatie die u mij aanreikt vertrouwelijk wordt behandeld en veilig wordt bewaard.

Voor wie

Ik werk voor en richt me op: politieke partijen, de Rijksoverheid, ministeries en ministers, non-gouvernementele organisaties (ngo’s), denktanks, provincies, gemeenten, ambassades en consulaten, organisaties in het onderwijs, de luchtvaart en spoorsector, de zorg en in de culturele sector, (management)consultants en adviesbureaus die zich op de publieke sector richten én burgers en bedrijven in de private sector.