Tekstschrijver

Ik schrijf doel­gerichte teksten voor po­li­tiek, over­heid/­pu­blie­ke sector en het maat­schap­pe­lijk veld er­om­heen en help bur­gers en be­drij­ven met over­heids­in­stan­ties te com­muni­ceren.
tekstschrijver ghostwriter copywriter

Als tekstschrijver

In mijn werk als tekstschrijver breng ik een gestructureerde aanpak en taal­vaar­dig­heid samen om zo te komen tot doelgerichte teksten die de lezer bewegen iets voor een ander te doen. Ik schrijf die teksten zowel voor de politiek, overheid/publieke sector en het maatschappelijk veld eromheen als voor burgers en bedrijven die iets van overheidsinstanties gedaan willen krijgen.

Ik weet wat er actueel in de wereld speelt, ben politiek-economisch onderlegd en kan met mijn inzicht in organisaties gedrag duiden en belangen doorgronden. Ik maak complex simpel, werk diplomatisch om gevoeligheden heen en zorg voor een logisch verhaal met aansprekende zinnen en koppen.

Diensten

U kunt bij mij terecht voor het schrijven of redigeren van onder andere:

 • columns en blogs
  Ik kruip in de rol van bestuurder, politicus, directeur of manager en schrijf als ghostwriter teksten over maatschappelijke ontwikkelingen en de richting waarin een organisatie zich beweegt,
 • opiniestukken en ingezonden brieven
  Als commentator politiek en economie weet ik hoe een betoog te structureren en een opiniestuk bij een doelgroep voor het voetlicht te brengen,
 • nieuwsbrieven en persberichten
  Ik waak ervoor dat nieuwsbrieven en persberichten relevant, informatief en voor de doelgroep geschreven zijn, zodat ze niet als spam hun doel voorbijschieten,
 • petities, brieven en e-mails
  Ik schrijf petities, brieven en mails die anderen moeten bewegen vooral iets voor u te doen. Ik zorg voor goed onderbouwde en gestructureerde teksten met de bijpassende toon,
 • teksten voor websites, sociale media en advertenties
  Als copywriter schrijf ik wervende teksten die qua inhoud en toon passen bij wat mensen van politieke, maatschappelijke en (semi)­overheids­organisaties verwachten,
 • teksten over beleid, ideologie en strategie
  Ik redigeer beleidsstukken en programma’s/standpunten van politieke partijen en ngo’s. Ook schrijf ik over visie, missie en strategie voor publieke dienstverleners,
 • titels, motto’s en slogans
  Ik bedenk titels en motto’s voor beleidsstukken, programma’s, rapportages en jaarverslagen. Ook bedenk ik slogans voor (publieke) organisaties.

“Schrijven? Dat kan ik zelf ook (heel goed)!” Lees ‘Waarom heb ik een tekstschrijver nodig?’ om er achter te komen waarom dat meestal niet zo is.

Tarief

Mijn uurtarief als tekstschrijver is €40 exclusief btw (voor wie geen btw kan aftrekken: €48,40). Vaak spreek ik voor een opdracht van tevoren een totaalprijs af, zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

Volgende is slechts indicatief, maar in de praktijk moet u rekenen met een woordtarief van ergens tussen de €0,45 en €0,50 excl. btw (€0,545 en €0,605 incl. btw), waarbij ik uitga van het aantal woorden van de eindtekst, niet het (vaak) grotere aantal woorden van de brontekst.

Meer/zeker weten? Contact opnemen voor meer informatie of een offerte verplicht u tot niets.

Vertrouwen

Een goede tekst kan niet zonder vertrouwen. In mijn werk weet ik nogal eens dingen voordat ze überhaupt publiek zijn. Bovendien kom ik niet ver genoeg als mij te weinig wordt toevertrouwd. U kunt er vanuit gaan dat de informatie die u mij aanreikt vertrouwelijk wordt behandeld en veilig wordt bewaard.

Ik werk voor en richt me o.a. op: politieke partijen, de Rijksoverheid, ministeries en ministers, non-gouvernementele organisaties (ngo’s), denktanks, provincies, gemeenten, ambassades en consulaten, organisaties in het onderwijs, de luchtvaart en spoorsector, de zorg en in de culturele sector, belangenorganisaties, (management)consultants, adviesbureaus die zich op de publieke sector richten én burgers en bedrijven in de private sector.