Tekstschrijver

Ik schrijf teksten voor or­ga­ni­sa­ties in de pu­blie­ke sec­tor, het maat­­schap­­pe­­lijk mid­den­veld en voor bur­gers en be­drij­ven die iets van de over­heid ge­daan willen krijgen.

Schrijven voor lezers

Als tekstschrijver breng ik kennis van wat er in de maatschappij, politiek en bij de overheid speelt samen met de kunde van het doelgericht schrijven. Vanuit mijn achtergrond als econoom begrijp ik wat met overheidsbeleid wordt beoogd en door veel nieuws en achtergronden te lezen heb ik een goed idee van waar het met de wereld heengaat. Beiden stellen me in staat om teksten inhoudelijk sterker te maken en om het accent op de juiste plek te leggen.

Als commentator politiek en economie probeer ook ik anderen te overtuigen iets te doen of te denken. Het uit dat werk voortgekomen inzicht en de ruim vijftien jaar aan ervaring met het schrijven van verschillende soorten tekst hebben voor een natuurlijk schrijfproces en een souplesse met taal gezorgd. In combinatie met een focus op het zo effectief mogelijk communiceren ontstaan dan krachtige teksten die lezers weten te bereiken.

Voor overheid, politiek en alles eromheen

U kunt bij mij terecht voor het schrijven en redigeren van onder andere:

 • petities en position papers,
 • persberichten,
 • opiniestukken, betogen en ingezonden brieven,
 • whitepapers, beleidsstukken, rapporten en jaarverslagen,
 • partijprogramma’s/verkiezingsprogramma’s en missiestatements/standpunten,
 • columns, blogs en nieuwsbrieven,
 • teksten voor websites, folders, advertenties en sociale media,
 • brieven en emails.

De lezer verleiden

Als schrijver bent u ervan overtuigd dat uw boodschap de moeite van het lezen waard is. Lezers hebben echter vaak meer tekst dan tijd om te lezen en ze zijn niet zondermeer zo begaan met het onderwerp als u dat bent. Een goede tekst verleidt lezers desondanks toch verder te lezen en is:

 • functioneel – de tekst heeft een doel, een doelgroep en een verhaal daarvoor geschreven,
 • beknopt – lezers hebben alleen tijd voor de essentie, de rest is een uitnodiging om af te haken,
 • overzichtelijk – schrappen, schuiven, samenvoegen en (her)structureren zijn altijd zinvol,
 • eenvoudig – wollige taal, vaaktaal en platitudes dagen de lezer uit om iets anders te gaan doen,
 • logisch – weinig of onjuist onderbouwde argumenten doen de geloofwaardigheid geen goed,
 • overtuigend – de lezer moet het idee hebben dat iets relevant, interessant en nuttig is,
 • aantrekkelijk – met woorden spelen, beeldende taal en prikkelen maken lezen plezierig.

Vertrouwen

Als tekstschrijver voor overheid, politiek en maatschappij weet ik dingen nogal eens voordat ze openbaar zijn. U kunt er van op aan dat ik documenten vertrouwelijk behandel en veilig bewaar.

Tarieven

Mijn uurtarief als tekstschrijver is €40 exclusief btw (€48,40 inclusief btw). We kunnen graag een maximumbedrag voor een opdracht afspreken, waarbij binnen het budget blijven dan wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid zal zijn.

Feedback

Ik heb al heel wat zinvolle petities, whitepapers, persberichten, betogen, rapporten, etc. gezien die waren geschreven om te mislukken. Teksten waarin gespecialiseerde en goedbetaalde krachten (allen) vergaten om diegenen aan te spreken die hun problemen gingen oplossen of ideeën in beleid zouden gaan omzetten.

Wilt u weten hoe uw tekst ervoor staat? Stuur ‘m mij en ik geef u feedback. Dat kost u niets en verplicht tot niets.

Ik werk voor en richt me o.a. op: politieke partijen, de Rijksoverheid, ministeries en ministers, non-gouvernementele organisaties (ngo’s), denktanks, provincies, gemeenten, ambassades en consulaten, organisaties in het onderwijs, de luchtvaart en spoorsector, de zorg en in de culturele sector, belangenorganisaties, (management)consultants, adviesbureaus die zich op de publieke sector richten én burgers en bedrijven in de private sector.