• Commentator

    Als commentator zorg ik voor ver­die­ping bij het nieuws. Ik schrijf nieuws­ana­ly­ses, com­men­taar, columns en es­says over actu­ele ont­wik­kelingen op het ge­bied van poli­tiek, eco­no­mie en samenleving.

    Meer commentator »

  • Tekstschrijver

    Tekstschrijven is beïnvloeden. Ik ben een tekst­schrijver met gevoel voor wat er in de samen­leving speelt, die meedenkt over doelen en strategieën en weet hoe een doelgroep aan te spreken.

    Meer tekstschrijver »