• Als tekstschrijver schrijf ik teksten voor organisaties in de publieke sector, het maat­schap­pelijk middenveld en voor burgers en bedrijven die iets van de overheid gedaan willen krijgen.
  • Als commentator schrijf ik nieuwsanalyses, commentaar, columns en essays over politiek, economie, ons gedrag en over waar het met de wereld, Nederland en Limburg heen gaat.