Privacybeleid

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht, die erin voorziet dat bezoekers van websites zelf moeten kunnen bepalen welke pri­vacy­ge­voel­ige gegevens worden verzameld. Conform de AVG geef ik u hieronder inzicht in de gege­vens­ver­zame­ling op deze website.

Websitestatistieken: Google Analytics

Google Analytics is het statistieken­programma van Google, dat het surfgedrag van bezoekers bijhoudt en de resul­taten daarvan presen­teert in een dashboard. Het programma plaatst daarvoor één of meerdere cookies op uw computer, wiens namen beginnen met _ga, _gid en_gat. De cookies verlopen zes maanden na uw laatste bezoek.

Om te kunnen voldoen aan de AVG is Google Analytics zo ingesteld dat op geen enkele manier de verzamelde data tot een persoon, computer of precieze locatie te her­leiden zijn. Zo laat ik op advies van de Autoriteit Persoons­gegevens (PDF) alle door bezoekers gebruikte IP-adressen door Google Analytics anoni­miseren en worden bezoeken vanaf verschil­lende appa­ra­ten niet met elkaar verknoopt. Ook staat het delen van data met aan Google gerela­teerde diensten uit. Google mag de verzamelde data alleen gebruiken om ze anoniem weer te geven in het dashboard.

Sociale media: knoppen om te delen en knop ‘volg me op Twitter’

Alle knoppen op deze website die u pagina’s en artikelen laten delen, dan wel mij laten volgen, verzamelen noch data op mijn website noch via plat­formen van derden. Het zijn slechts koppe­lingen (hyper­links) die naar de website/app van het desbe­tref­fende sociale medium verwijzen, alwaar u met een ingelogd account kunt delen en volgen (en waar het privacy­beleid van dat medium geldt).

Sociale media: Twitter-timeline met laatste tweet(s)

Middels een zogenaamde plugin worden periodiek de laatste tweets bij Twitter opgehaald en in de data­base behorende bij deze website opge­slagen. Die data zijn ontdaan van media en ‘platte tekst’. Bij het weergeven van de data op mijn website wordt uw bezoek niet met Twitter gedeeld, ook niet wanneer u elders ingelogd bent met uw Twitter­account. De ‘reply’-, ‘retweet-‘ en ‘like’-knoppen en de verwij­zing naar tweets op Twitter zelf (‘lees op Twitter’) zijn slechts koppe­lingen (hyper­links) die u naar de website/­app van Twitter door­sturen (waar het privacy­beleid van dat medium geldt).

SSL-beveiliging

De website is beveiligd middels een SSL-certi­ficaat (HTTPS, ‘het groene slotje’), waarmee door de bezoeker ingevoerde gegevens versleu­teld worden verstuurd naar de server. Dit maakt het voor derden onmogelijk om uw invoer te onderscheppen.

Het contactformulier

De op het contactformulier ingevoerde gegevens worden noch in de database behorend bij deze website opge­slagen noch door de ontwik­ke­laar van het formulier verwerkt. De inhoud van het formulier wordt als mail via de SMTP-server van mijn hosting­pro­vider verder geleid naar de inbox van mijn mail­account bij diezelfde hosting­pro­vider. De verbinding is daarbij van begin tot eind middels SSL versleu­teld.

Reageren

Het is op mijn website niet mogelijk om reacties onder artikelen te plaatsen, waarmee het verza­me­len van gegevens daar dan ook uitge­slo­ten is. Ik heb op 13 februari 2019 alle oude reacties uit de database verwijderd.

Privacybanner

Wanneer u op het witte kruisje in de zwarte banner onder­aan de pagina klikt, die u atten­deert op uw priv­acy en verwijst naar deze pagina met het privacy­beleid, wordt er een cookie met de naam mbcc op uw com­pu­ter opge­slagen. Dit cookie verloopt na één jaar en zorgt ervoor dat de banner binnen die periode niet meer opnieuw getoond zal worden. Het cookie wordt niet gebruikt om u te volgen en alleen uitgelezen wanneer u mijn website opnieuw bezoekt.

Cookies kunt u te allen tijde zelf uit uw browser verwijderen. Raadpleeg daarvoor de handleiding/helpfunctie van uw browser.

Ik meen dat mijn website zo conform de geldende AVG is en hoop u op deze pagina voldoende inzicht te hebben gegeven in wat er met uw data gebeurt. Voor vragen kunt u altijd contact met me opnemen.

Laatst bijgewerkt: 28 oktober 2022.