De krant van morgen

4 juli 2014 | Commentaar – Dagblad de Limburger en Limburgs Dagblad kunnen het verjongen en vernieuwen niet alleen aan 1Limburg laten, maar moeten zelf ook veranderen.

In een interview met Villamedia liet de hoofdredacteur van deze krant, Huub Paulissen, afgelopen dinsdag optekenen dat hij geen verstand heeft van de digitale wereld. Daarmee werd vooral gedoeld op de opkomst van multimediale platformen en de gratis consumptie van nieuwsartikelen. Het samenwerkingsverband van de krant en L1, 1Limburg geheten, lijkt nu het platform waarmee nieuwsmedia in Limburg voor de toekomst klaargestoomd moeten worden. Dat laat echter niet onverlet dat de krant hoe dan ook een keer de toekomst moet binnentreden.

Waar het interview me vooral aan liet denken is aan een menner die door niemand van zijn paard en wagen te scheiden is, terwijl zijn passagiers zich allang door auto’s laten vervoeren. Misschien is dat vergelijk niet helemaal fair, want zoals Paulissen zelf al aangeeft, staat hij er niet negatief tegenover om papieren versie van de krant in te ruilen voor een digitale. Mogelijk tilt de krant er zelf ook wel te zwaar aan: de stap die nog gezet moet worden laat zich vergelijken met de overstap van op benzine naar elektrisch rijden, om de beeldspraak maar voort te zetten.

Door nu de bal bij 1Limburg te leggen loopt de krant het risico zich verder te vervreemden van zijn toekomstige klantenbestand. De provincie gaat de komende jaren versneld vergrijzen en verliest de komende decennia waarschijnlijk meer dan 10% van zijn bevolking. Daarbij komt ook nog eens dat er minder jongeren geboren worden en dat twintigers en dertigers wegtrekken naar het westen. Voor wie wordt de krant dan straks nog gemaakt… op papier óf digitaal?

Voor de 40-minners die achterblijven is er nu een krant die het nieuws van vandaag pas morgen brengt. Morgen omdat de drukpersen nu eenmaal pas op gezette tijden worden ingesteld. Daar waar andere kranten bijvoorbeeld al tegen acht uur ’s avonds hun artikels online beschikbaar maken, daar komt de krant pas de volgende morgen, juist op het moment dat de lezer maar weinig tijd heeft om te lezen. En laat de krant zich nu juist toeleggen op verdiepende stukken die veel leestijd vergen.

De lezer is straks ook niet meer op zijn dorp gericht, maar een wereldburger. Die zal dus minder behoefte hebben aan regionale ditjes en datjes en meer interesse hebben in de grote lijnen. Dus ik kan Paulissen goed volgen als hij zegt dat de frequentie misschien wel eens omlaag gaat. Mogelijk dat de krant dan ook meer een tijdschrift wordt, met een dikke editie in het weekend en bijvoorbeeld een stroom van artikels op de website gedurende de week. Met al dat gekwetter van alle online media lijkt minder sowieso alleen maar beter.

Het heeft geen zin om de poort dicht te trekken en 1Limburg zelf maar zijn eigen ‘persberichtjes’ te laten maken en blogs te laten onderhouden. Daar heeft de krant op termijn niets aan. Wat wel nodig is dat de krant toegankelijk wordt voor de jongeren. Dat betekent dat de krant zijn deel van de kruisbestuiving doet en er een manier wordt gevonden om de artikels door te laten sijpelen naar het nieuwe platform. Als dat niet gebeurt dan voegt 1Limburg ook niets toe. Mocht de samenwerking dan uiteindelijk succesvol worden, dan is 1Limburg feitelijk de krant van morgen.

Dit artikel is verschenen bij Dagblad de Limburger / Limburgs Dagblad op 4 juli 2014.