Doneren

Vond u wat u op deze website hebt gelezen interessant? Wilt u dat ik me blijf inzetten voor de publieke zaak? Dan hoop ik u ertoe te kunnen bewegen om mijn werk met een donatie te ondersteunen.

Waarom doneren?

Het meeste van wat u op mijn website terugvindt, is tot stand gekomen door avonden/nachten, weekenden of in plaats van betaald werk te schrijven. Gemiddeld genomen passen er nog geen 100 woorden in een uur. Een opiniestuk van 550 woorden kost dan dus al gauw 5-6 uur. De ‘beleidsadviezen’, die ik ongevraagd voor Provinciale Staten van Limburg over Maastricht Aachen Airport schreef, kosten ieder meer dan 60 uur. En dan zijn er nog de te lezen artikelen, rapporten en e-mails. Al dat werk wordt gedaan zonder dat er een vergoeding tegenover staat.

Hoe doneren?

Maak het bedrag dat u wilt doneren over naar:

Rekening: NL37 RABO 0307 6830 01
Ten name van: M.W.E. Brouwers
Onder vermelding van: Donatie

Ieder bedrag, klein of groot, wordt gewaardeerd. U mag me graag laten weten dat u heeft bijgedragen.

Bedankt.