Samenleven is meer dan voor jezelf zorgen

9 februari 2017 | Essay – Het populisme laaft zich aan de algehele weerwil om andermans leven beter te maken. Leren we weer offers te brengen, dan lost de onvrede op.

Op de vlucht naar onze crisis

29 februari 2016 | Commentaar – De vluchtelingencrisis kunnen we pas oplossen als we voor onszelf bepaald hebben hoe we als samenleving met elkaar verder willen.

Globaliseren moet socialer

14 januari 2016 | Essay – Alleen met meer saamhorigheid en oog voor menselijke zwakten voorkomen we dat verdergaande globalisering uitmondt in een slacht om culturele superioriteit.

Voorbij het geluk van economische groei

5 november 2014 | Essay – Waarvoor streven we eigenlijk economische groei na? Het verlaagt juist de gelukswaarde per product en verwondt de aarde en menselijke ziel.

Niet meer als vroeger

2 oktober 2014 | Essay – Wanneer we ons onder het mom van eigenheid niet willen aanpassen, dan riskeren we daarmee ook het goede van globalisering ongedaan te maken.

Zinloos geweld hoort erbij

17 januari 2014 | Commentaar – In onze geïndividualiseerde samenleving zorgen menselijke beperkingen voor ondergrondse brandjes, die soms met geweld aan het oppervlak komen.

Laat homoseksualiteit inklinken

23 januari 2012 | Commentaar – Homoseksualiteit wordt door een groot deel van de heteroseksuelen gezien als iets dat gangbaar is. Echter, door te reageren op ieder incident, wordt het anders-zijn van homo's benadrukt. Juist dat doet hun zaak geen goed.