• Commentator

    Als commentator zorg ik voor ver­die­ping bij het nieuws. Ik schrijf dui­den­de ana­ly­ses, opinië­rend com­men­taar en es­says over actu­ele ont­wik­kelingen op het ge­bied van poli­tiek, eco­no­mie en samenleving.

    Meer commentator »

  • Tekstschrijver

    Tekstschrijven is beïnvloeden. Als tekst­schrijver help ik politiek, overheid en bedrijfsleven doelen te prioriteren en overweeg ik strategieën die bij een maatschappelijke context passen.

    Meer tekstschrijver »