Maastricht Aachen Airport

Ogen dicht, vliegen maar

Hoeveel belastinggeld moet er nog in Maastricht Aachen Airport voordat het besef komt dat met een gebrek aan inzicht alle subsidie slecht besteed geld is?
5 december 2019

Hoe goed gaat het nu eigenlijk met Maastricht Aachen Airport (MAA) als Gedeputeerde Van den Akker (VVD) in de krant laat optekenen dat “de vracht- en passagierscijfers laten zien dat het goed gaat met de economische activiteiten op MAA”, terwijl hij aan de andere kant Provinciale Staten vertelt “de marges zijn dun en de markt is volatiel, dus bestaat er een risico op een verliesgevende exploitatie” en daarbij de Staten vraagt nóg een potje aan te spreken om eventuele verliezen te kunnen opvangen?

Ik heb er inmiddels een dagtaak aan om door de rookgordijnen van MAA en de provincie Limburg heen te blazen. Dat MAA voor sommigen een lastig dossier is, dat was me duidelijk, maar als een gebrek aan inzicht overgaat in wat naar liegen neigt, dan zijn we ver van huis. Is het niet tijd om het Rijk op dit dossier te gaan inschakelen? Al was het maar als procesbegeleider en vanwege de expertise die daar wel voorhanden is.

Gehannes

Als zelfs een ‘kruimelexploitant’ als TCGI er niet meer van kan maken dan het is, dan moeten alle zeilen bijgezet worden om zo snel mogelijk de commerciële exploitatie op orde te krijgen. In de planning van de provincie staat het vinden van een nieuwe exploitant echter als allerlaatste op de rol, voor over 2,5 jaar. Daarvoor wil de Gedeputeerde dan wel de baan voor €25 miljoen vernieuwen en een nieuwe parkeerplaats aanleggen, niet wetende of het met de exploitatie ooit nog goed komt.

De Gedeputeerde zal op zijn beurt stellen dat in de planning rekening is gehouden met de luchtvaartnota van het Rijk, die pas volgend jaar officieel gepresenteerd wordt. De hoop is dat het Rijk MAA met vracht van Schiphol nieuw leven inblaast. Maar als zelfs burgers zoals ik nu al ‘weten’ dat het Rijk niets in die richting voorziet en begrijpen dat Lelystad Airport de spaak in het wiel van MAA gaat zijn wanneer die luchthaven straks Schiphol ontlast, dan moet de Gedeputeerde toch zeker ook een beeld van de situatie hebben?

En dan is er nog de maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA), die op de breedst mogelijke manier de effecten van MAA op de regio bekijkt. Het is uiterst merkwaardig dat Gedeputeerde zegt het scenario sluiting uit te sluiten. Uit een MKBA komen namelijk kosten en baten, en als de baten bij alle drie de door hem genoemde scenario’s kleiner zijn dan de kosten, dan is Limburg hoe dan ook zonder MAA beter af. Dan is dat dus vanzelf het scenario MAA-sluiten. Ga er maar vanuit dat de Gedeputeerde nog niet uitgehannest is met de MKBA.

Verknocht

Het is me duidelijk dat bestuurspartijen als het CDA en VVD van oudsher verknocht zijn aan MAA. Het is mede daardoor dat de discussie over het vliegveld dan ook iedere 5-10 jaar weer oplaait. Maar wat ik niet snap is dat in een provincie die massaal op protestpartijen als de PVV en Forum voor Democratie stemt, die partijen nu onder coalitiedruk of simpelweg uit ideeënarmoede meedoen aan dat wat ze bestuurspartijen altijd verweten, namelijk geld verkwisten aan zaken waar de burger niets of nauwelijks iets heeft.

MAA vervult als uithangbord en werkgelegenheidsproject niet de functie van provinciale basisinfrastructuur. Het is een met een Limburgse bril bekeken commerciële onderneming die in een wereld vol drukkere vliegvelden structureel aan het subsidie-infuus zal liggen. Hoeveel belastinggeld moet er nog in MAA voordat ook bij de provincie het inzicht komt dat een vliegveld Limburg eigenlijk boven de pet de gaat?