Stem desnoods blanco

19 maart 2014 | Opinie – De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen lijkt op een historisch dieptepunt uit te komen. Stemmen loont echter altijd. Blanco desnoods.

Zinloos geweld hoort erbij

17 januari 2014 | Commentaar – In onze geïndividualiseerde samenleving zorgen menselijke beperkingen voor ondergrondse brandjes, die soms met geweld aan het oppervlak komen.

Maastricht Aachen Airport: redden of niet?

7 januari 2014 | Beleidsadvies – De provincie Limburg bekijkt wat ze met failliet Maastricht Aachen Airport wil. Een analyse en opties, zoals gedeeld met Provinciale Staten.

Investeer in eerlijke stroom

24 november 2013 | Commentaar – Alleen met wind, water en de zon wekken we energie op een 'eerlijke' manier op en stelen we niet uit het verleden en niet van de toekomst.

Orde op zaken bij regionale luchthavens

23 november 2013 | Opinie – Het Rijk heeft het subsidiëren van regionale luchthavens aan provincies overgedaan, die met minder kennis een vliegveld niet beter runnen.

Euregio Airport kan wel

12 november 2013 | Opinie – Nog een luchthaven als Maastricht Aachen Airport binnen één provincie zou absurd zijn, terwijl Liège Airport precies zo'n extra vliegveld is.

Zwijgen is toestemmen

30 oktober 2013 | Nieuwsanalyse – Onthullingen over Amerikaanse spionage tonen hoe machteloos beleidsmakers zijn. Het vraagt dan ook om een debat over privacy en veiligheid.

Calimero op zijn Limburgs

23 oktober 2013 | Opinie – Limburgers voelen zich verheven door overcompensatie of in een slachtofferrol tekort gedaan. Zo kunnen ze zich wel altijd bijzonder voelen.

Nog lang niet uitgewerkt

6 augustus 2013 | Opinie – Oudere werknemers met alleen een middelbare schoolopleiding lopen het risico permanent aan de kant komen te staan als we ermee omgaan zoals we dat nu doen.

Liever dier dan mens

23 juli 2013 | Opinie – Na de ontkerkelijking lijkt de mens door de verdergaande ontbloting van het lichaam meer toe te zijn gaan geven aan zijn dierlijke driften.