Zuid-Limburg blijft een buitenbeentje

15 april 2016 | Essay – Van mijnstreek naar specialist. Zuid-Limburg is er nog lang niet. Zeker als de provincie Limburg de Essent-gelden niet voor meer werk inzet.

Verminder schuld Grieken

3 februari 2015 | Commentaar – De Grieken zinnen op kwijtschelding van staatsschuld. Misschien dat we ondanks onze weerstand daartegen er zelf ook beter van zouden worden.

Nog lang niet uitgewerkt

6 augustus 2013 | Opinie – Oudere werknemers met alleen een middelbare schoolopleiding lopen het risico permanent aan de kant komen te staan als we ermee omgaan zoals we dat nu doen.

Los staatsschuld af met een schuldentaks

17 januari 2012 | Opinie – I.p.v. te besparen op uitgaven of met nog meer schuld groei te creëren zou een tijdelijke extra belasting de lasten het eerlijkst verdelen.

Vroege pensionering is een duur verlies

27 augustus 2011 | Opinie – We onttrekken werknemers meteen na het bereiken van hun top aan het arbeidsproces, waarmee een groot deel van hun potentieel verloren gaat.

De ECB als fiscaal instrument

16 augustus 2011 | Nieuwsanalyse – De Europese Centrale Bank heeft een grens overschreden door op eigen initiatief te helpen bij het op orde krijgen van de overheidsfinanciën.