Luik is niet ver weg

19 juni 2013 | Opinie – Maastricht Aachen Airport overnemen is zinvol bij specialisering in een niche. Anders is een fusie met Liège Airport het betere alternatief.

Los staatsschuld af met een schuldentaks

17 januari 2012 | Opinie – I.p.v. te besparen op uitgaven of met nog meer schuld groei te creëren zou een tijdelijke extra belasting de lasten het eerlijkst verdelen.

Meer Europa als redelijk alternatief

23 november 2011 | Opinie – In een geglobaliseerde wereld heeft Europa niet alleen meer het bewaren van vrede tot doel. Het dient nu ook ter zelfbehoud van lidstaten.

Vroege pensionering is een duur verlies

27 augustus 2011 | Opinie – We onttrekken werknemers meteen na het bereiken van hun top aan het arbeidsproces, waarmee een groot deel van hun potentieel verloren gaat.

Conducting the social network cacophony

24 juni 2011 | Opinie – When talking outweighs listening, web communities will turn into low forms of coexistence where triviality fills a hunger for entertainment.