Maastricht Aachen Airport

Alles over de overname van Maastricht Aachen Airport door de Provincie Limburg. Economische analyses, bezwaren tegen staatssteun en alternatieven.
Maastricht Aachen Airport

De eeuwige laagvlieger

In 2014 heeft de provincie Limburg de failliete luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) overgenomen van de private eigenaar. Ik heb me tijdens het besluitvormingsproces rond die overname met het publieke debat bemoeit. Zo schreef ik drie rapporten die ik onder andere met bestuurders van de provincie Limburg heb gedeeld evenals een zestal gepubliceerde opiniestukken. Op deze pagina vat ik mijn visie op de ontwikkelingen rond Maastricht Aachen Airport samen en vindt u een overzicht van de rapporten en opiniestukken.

Europese luchtvaartmarkt

Maastricht Aachen Airport is net als veel kleinere, regionale vliegvelden in Europa structureel verliesgevend. Dat is eigenlijk ook logisch, aangezien het land buiten de grootstedelijke gebieden relatief dunbevolkt is, terwijl een grote dichtheid aan (regionale) luchthavens het achterland nog eens extra verkleint.

Het gevolg is dat regionale luchthavens niet uit de hoge kosten komen en steeds weer de belastingbetaler nodig hebben om verliezen te dekken. Dat belastinggeld wordt echter niet aangewend om navenant diensten te bieden, aangezien luchtvaartmaatschappijen in de te kleine afzetmarkten geen brood zien of alleen (ver) onder de kostprijs vanaf zo’n vliegveld willen vliegen.

Een regionale luchthaven is er dan ook vaak meer voor het prestige van een regio, waaromheen ter ondersteuning daarvan een economische onderbouwing wordt opgesteld. Door de afwezigheid van een nationale of Europese toezichthouder bederven regionale overheden met soms weinig kennis van zaken zo de luchtvaartmarkt, terwijl burgers betalen voor iets waar ze praktisch niets aan hebben.

Maastricht Aachen Airport

In het geval van Maastricht Aachen Airport is er zo’n 69 miljoen euro in de luchthaven gestoken om die van 2014 tot 2024 open te houden. Inmiddels heeft de provincie Limburg besloten om ook na 2024 jaarlijks €4,5 miljoen in het vliegveld te blijven steken. Het is niet de verwachting dat de luchthaven ooit winstgevend gaat zijn. De argumenten die voor het openhouden werden aangedragen zijn: het behoud van arbeidsplaatsen, de verbinding die de luchthaven met de buitenwereld vormt en het vestigingsklimaat voor bedrijven, dat door de aanwezigheid van MAA beter zou zijn.

Ik heb geargumenteerd dat een provinciale overheid niet selectief arbeidsplaatsen zou moeten willen garanderen. Voor het passagiersvervoer is bovendien de concurrentie zo groot, dat er binnen een uur rijden minimaal twee andere luchthavens liggen. Daarbij gaat het overgrote deel van de subsidie naar de vrachtafdeling, die geen logistieke rol voor de regio vervult. Verder concurreert MAA met Liège Airport, net over de grens in België, dat al over de faciliteiten beschikt die MAA maar deels kan ontwikkelen en waar openingstijden niet door regelgeving beperkt worden.

Rapporten

Ik schreef de volgende rapporten over Maastricht Aachen Airport:

  • Oordeel plan Maastricht Aachen Airport – Gedeputeerde Staten is voornemens Maastricht Aachen Airport over te nemen. Een beoordeling van dat plan, zoals gedeeld met Provinciale Staten. – 3 april 2014
  • Maastricht Aachen Airport: redden of niet? – De provincie Limburg bekijkt wat te doen met het failliete Maastricht Aachen Airport. Analyse en opties, zoals gedeeld met Provinciale Staten. – 7 januari 2014

Opiniestukken

Ook schreef ik de volgende opiniestukken over Maastricht Aachen Airport:

  • Tandeloze controleurs – Maastricht Aachen Airport (MAA) is verworden tot de onemanshow van Gedeputeerde Beurskens, terwijl Provinciale Staten machteloos toekijkt. – 24 juni 2016 | Dagblad de Limburger / Limburgs Dagblad
  • Gokken met een vliegveld – De provincie Limburg wil €4,5 miljoen aan steun voor Maastricht Aachen Airport definitief maken. Het plan kent echter nogal wat losse eindjes. – 16 juni 2016 | Dagblad de Limburger / Limburgs Dagblad
  • Vliegveld met pretenties – Misschien kunnen we het voortbestaan van Maastricht Aachen Airport niet beredeneren, maar moeten we alleen geloven dat het nu echt goed komt. – 7 mei 2014 | Dagblad de Limburger / Limburgs Dagblad
  • Orde op zaken bij regionale luchthavens – Het Rijk heeft het subsidiëren van regionale luchthavens overgedaan aan de provincies, die met minder kennis een vliegveld niet beter runnen. – 23 november 2013 | Het Financieele Dagblad
  • Luik is niet ver weg (II) – Een tweede luchthaven als Maastricht Aachen Airport binnen een provincie zou absurd zijn, terwijl het vliegveld van Luik dat feitelijk is. – 12 november 2013 | Dagblad de Limburger / Limburgs Dagblad
  • Luik is niet ver weg (I) – Maastricht Aachen Airport overnemen is zinvol bij specialisering in een niche. Anders zou de provincie beter inzetten op een fusie met Luik. – 19 juni 2013 | Dagblad de Limburger / Limburgs Dagblad

Over mij

Als politiek en economisch commentator houd ik me sinds 2013 bezig met de toekomst van vliegveld Maastricht Aachen Airport. Het zijn mijn interesse in de luchtvaart, mijn economische achtergrond en kennis van de luchthaven, voor zover een buitenstaander die kan hebben, die me hebben bewogen om het geval Maastricht Aachen Airport onder de aandacht van publiek en politiek te brengen en te houden.